Sport dla wszystkich | Dotacje krajowe dla NGO

Minister Sportu i Turystyki ogłasił otwarty nabór ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

 

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę
w wysokości:  30 000 000 zł. 

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich