Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023.

Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia, uprawniająca do przyznania stypendium wynosi 600,00 zł netto na osobę.

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, formularz wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:

Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, pok.115

Al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 29 35

lub na stronie www.bip.gizycko.pl

 

informacja MZOSiP w Giżycku

fot. pixabay