Pomoc seniorom w zmniejszeniu wydatków na energię

200 tysięcy złotych zostanie przekazanych na wsparcie realizacji projektów, które pomogą seniorom zmniejszyć wydatki na energię elektryczną, ciepło i inne media w ramach akcji "Święta z dobrą energią".

Dobry pomysł może zgłosić każdy, a beneficjentem wsparcia może być fundacja, stowarzyszenie albo organizacja pozarządowa lub dobroczynna. Pomysły, które zostaną nagrodzone finansowaniem, zostaną wybrane w bezpłatnym głosowaniu. Inicjatorem i partnerem przedsięwzięcia jest Energa z Grupy ORLEN, jedna z największych spółek energetycznych i dostawców energii elektrycznej w Polsce.

 

Do udziału w tym charytatywnym projekcie zapraszane są samorządy, organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia KGW, Stowarzyszenia UTW, fundacje, stowarzyszenia i instytucje społeczne, które realizują pomysły na rzecz seniorów. Oczywiście udział w akcji jest bezpłatny.

 

Zgłaszane pomysły mogą być pomysłami na działanie każdego rodzaju - konkretną pomoc, doradztwo albo akcję społeczną lub informacyjną. Liczy się cel, którym ma być pomoc seniorom w zmniejszeniu wydatków na energię elektryczną, ciepło i inne media. To właśnie seniorzy w dobie rosnących na całym świecie kosztów utrzymania szczególnie martwią się o wysokość swoich rachunków. Pomysły, które uzyskają największe poparcie, zostaną wsparte finansowo.

 

W każdym województwie przyznane zostaną trzy wyróżnienia:

  • 1 miejsce: 6000 zł,
  • 2 miejsce: 4000 zł,
  • 3 miejsce: 2500 zł.

Więcej informacji:

https://i.pl/zglos-pomysl-na-pomaganie-seniorom-i-zdobadz-srodki-na-jego-realizacje/ar/c1-17142491

 

Zgłaszać pomysły można poprzez formularz:

https://polskatimes.pl/p/zgloszenie/swieta-z-dobra-energia%2C1015375/?type=other

 

Inicjatorem i partnerem przedsięwzięcia jest Energa z Grupy ORLEN, jedna z największych spółek energetycznych i dostawców energii elektrycznej w Polsce.

 

Czas na zgłoszenia - do 23 stycznia.

 

Źródło informacji: https://i.pl/zglos-pomysl-na-pomaganie-seniorom-i-zdobadz-srodki-na-jego-realizacje/ar/c1-17142491