Święto 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

W czerwcu przypada Święto 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania kierujemy na ręce płk Wojciecha Grzybowskiego oraz wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy z wielkim zaangażowaniem realizują działania na rzecz ochrony. Życzymy sukcesów i energii do działania.

 

LIST BURMISTRZA GIŻYCKA WOJCIECHA KAROLA IWASZKIEWICZA

 

płk Wojciech Grzybowski  Z okazji uroczystych obchodów Święta 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego  w imieniu swoim, samorządu giżyckiego oraz mieszkańców Giżycka na ręce Pana Komendanta pragnę złożyć serdeczne życzenia zarówno żołnierzom, pracownikom cywilnym, jak i ich rodzinom. Proszę przyjąć w dniu Waszego Święta moje wyrazy szacunku i uznania  dla odpowiedzialnej i zaszczytnej służby. Przy tej szczególnej okazji przesyłam podziękowania za zaangażowanie  przy wykonywaniu obowiązków służbowych, za wnoszenie osobistego wkładu  w rozwój wojska, a także za wspieranie działań promocyjnych Giżycka i bardzo dobrą współpracę z giżyckim samorządem. Życzę, aby wypełniane zadania były źródłem nieustającej satysfakcji oraz wielu sukcesów zawodowych. Wszystkiego dobrego! Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka