Święto WOG

Z okazji uroczystych obchodów Święta 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, złożył serdeczne życzenie na ręce Pana Komendanta płk Jakuba Tokarza.

 

 

Życzenia płk Jakub Tokarz  Z okazji uroczystych obchodów Święta 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego  w imieniu swoim, samorządu giżyckiego oraz mieszkańców Giżycka na ręce Pana Komendanta pragnę złożyć serdeczne życzenia zarówno żołnierzom, pracownikom cywilnym, jak i ich rodzinom. Proszę przyjąć w dniu Waszego Święta wyrazy szacunku i uznania  dla odpowiedzialnej i zaszczytnej służby. Tegoroczne obchody to wyjątkowy czas oraz doskonała okazja do wręczenia pracownikom należnych wyróżnień i odznaczeń za wykonywaną pracę na rzecz Ojczyzny. Niezmiernie cieszy mnie fakt obecności w Giżycku 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, który m.in planuje, gromadzi, przechowuje i dystrybuuje środki przeznaczone na zaopatrzenie jednostek wojskowych i instytucji wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności oddziału. To dla Miasta duży zaszczyt  i nobilitacja! Przy tej szczególnej okazji składam podziękowania za zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków służbowych, za wnoszenie osobistego wkładu  w rozwój wojska, a także za wspieranie działań promocyjnych Giżycka  i dotychczasową bardzo dobrą współpracę z giżyckim samorządem. Życzę, aby wypełniane zadania były źródłem nieustającej satysfakcji oraz wielu sukcesów zawodowych.