Trwa nabór do Młodzieżowej Rady klimatycznej

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zaprasza do przesyłania zgłoszeń do 30 czerwca 2022

Nabór kierowany jest do osób, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną energetyczną i ekologiczną Polski i które chcą przedstawiać swoje propozycje i opinie w sprawach związanych z obszarami działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Poszukiwani są młodzi ludzi, którzy mają pomysły i są gotowi zaangażować się w działania edukacyjne i własnym przykładem promować wśród rówieśników proekologiczne zachowania. 

 

Logo MRK

W procesie rekrutacji wyłonione zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat, które powołane zostaną na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

 

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy:

  1. wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  2. kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia.

W ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej funkcjonują trzy zespoły robocze:

●    zespół ds. edukacji ekologicznej i klimatycznej,
●    zespół ds. legislacji i programów prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
●    zespół ds. komunikacji i mediów społecznościowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym Formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie ministerstwa www.gov.pl/web/klimat/MRK