Utrudnienia na Nadbrzeżnej w maju i czerwcu

Wykonawca realizujący roboty budowlane na Kanale Łuczańskim informuje, że w dniach 04.05.2023 – 09.06.2023 r., w godzinach 07:00 – 10:00, będą odbywały się cykliczne betonowania umocnień kanału.

 

W związku z tym, iż prace będą przeprowadzane z lądu, to zgodnie z projektem organizacji ruchu ul. Nadbrzeżna będzie zamykana dla ruchu drogowego oraz dla ruchu pieszego od strony nabrzeża kanału. Prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na cyklicznie wprowadzane oznakowanie pionowe. Pieszych i rowerzystów, ze względów bezpieczeństwa prosimy o kierowanie się na drugą stroną ulicy. Ruch po chodniku i ścieżce rowerowej wzdłuż kanału podczas prac będzie zabroniony.

 

Informacje o utrudnieniach na gizycko.pl/drogi/

 

mapa

 

Informacja: Wydział Planowania i Inwestycji