Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni

„Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Giżycko): planowane zajęcia na basenie mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, służą profilaktyce wad postawy i walce z nadwagą. Działanie wody na organizm człowieka ma charakter wieloaspektowy. Szczególne zajęcia grupowe osób starszych nabierają wyjątkowego znaczenia, zaspokajają potrzeby kontaktów międzyludzkich, tworzenia się nowych więzi i przyjaźni, szczególnie w odniesieniu do ludzi samotnych lub pozbawionych kontaktów z grupą rówieśniczą. Planowany jest udział 210 seniorów, okres wiosenno-letni, 3 grupy po 35 osób i analogicznie okres jesienno-zimowy. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora odbywać się będą na miejskiej pływalni.


Miejsce realizacji zadania: pływalnia MOSiR w Giżycku.


Grupa docelowa: seniorzy 55+.


Przyznana kwota dotacji: 10 000 zł.