Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wrota Warmii i Mazur - informatyzacja administracji publicznej

Fala

Projekt

Wrota Warmii i Mazur –

elektroniczna platforma funkcjonowania

administracji publicznej i świadczenia usług publicznych

 

realizowany w ramach działania 1.5 

Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego,

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Korzyści:

· Kompletne oprogramowanie do wdrożenia e-urzędu dla gmin, powiatów i urzędu marszałkowskiego

· Niezbędny sprzęt komputerowy

· Pełne wsparcie szkoleniowe

 

Planowane rezultaty projektu:

· Zastąpienie dokumentacji papierowej elektronicznym obiegiem dokumentów

· Pełna cyfrowa archiwizacja dokumentów

· Wprowadzenie obsługi klientów przez sieć Internet

· Wzrost usług publicznych załatwianych elektronicznie

 

To pierwsza inicjatywa w Polsce dotycząca informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego na tak wielką skalę. Obszar realizacji obejmuje 112 gmin i powiatów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, co stanowi 82% wszystkich samorządów w naszym regionie.

 

 

W ramach projektu, w którym udział bierze również Giżycko, stworzony zostanie portal Wrota Warmii i Mazur, za pośrednictwem którego nastąpi interaktywna komunikacja pomiędzy urzędami, a klientami. W jednym miejscu skupione będą informacje dotyczące najważniejszych dziedzin życia mieszkańców i funkcjonowania samorządów np. z zakresu: turystyki, kultury, edukacji, pracy, przedsiębiorczośści, czy zdrowia. Na portalu znajdować się będzie m.in. interaktywna mapa województwa, która będzie mogła być współtworzona przez internautów.

 

Realizacja przedsięwzięcia o wartości 21 mln zł, umożliwi również monitorowanie stopnia realizacji danej sprawy, co uczyni cały proces bardziej przejrzystym. „Jest to największy projekt IT w północno-wschodniej Polsce i jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie w tej części Europy” – mówi Mirosław Hiszpański, zastępca dyrektora Krajowej Agencji Informacyjnej, która jest menadżerem projektu.

 

Uczestnicy projektu otrzymają ponadto  System Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego (SOJST) stanowiący pakiet oprogramowania merytorycznego do obsługi urzędów.

 

 

System Obiegu Dokumentów (SOD) stanowić będzie natomiast jednolite rozwiązanie do generowania i obiegu dokumentów zarówno wewnątrz urzędu, jak i pomiędzy partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu. Umożliwi to załatwianie spraw urzędowych on-line, co skróci czas realizacji sprawy, zaoszczędzi pieniądze oraz usprawni cały system administracji samorządowej.

 

Wrota Warmii i Mazur otwierają nowe możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa naszego województwa. „Dla większości urzędników nadszedł czas, aby uświadomili sobie, że techniki IT podwyższą jakość ich pracy i zbliżą ich do społeczeństwa, ponieważ e-administracja jest raczej krokiem naprzód niż wstecz” – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Urząd Miejski w Giżycku podobnie jak pozostałe jednostki samorządowe,  otrzyma ujednolicony dla całego województwa Biuletyn Informacji Publicznej. Samorząd wyposażony został także w kwalifikowane podpisy elektroniczne, dostarczone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

 

Więcej informacji o projekcie

na stronie internetowej menadżera projektu “Wrota Warmii i Mazur”

Krajowej Agencji Informacyjnej

www.wrota.kai-info.pl