Wspominamy tych, którzy od nas odeszli w ubiegłym roku

Profesor Tadeusz Niedźwiecki. Zmarł w listopadzie 2020 r. 

Śp. Profesor Tadeusz Niedźwiecki był nauczycielem języka polskiego w latach 1963-2002 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Zainicjował i założył Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Dreptusie”. Za wyjątkowe zainteresowanie i pracę na rzecz wychowania młodych pokoleń, zaszczepienie w młodzieży ideałów ponadczasowych i osiągnięcia jego podopiecznych w konkursach, olimpiadach,
za działalność na rzecz aktywnego wypoczynku został odznaczony medalem za szczególne zasługi dla Miasta. 

 

 

 

Irena Koleśnik. Zmarła w listopadzie 2020 r. Giżycczanka, wyjątkowa postać, a przede wszystkim wspaniała nauczycielka historii.

Pani Irena poświęciła swoje życie historii, przekazując cenną wiedzę wielu młodym pokoleniom w giżyckim Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1959 - 2001.

Potrafiła zachęcić do zgłębiania zawiłych meandrów naszej historii, nawet tej skrzętnie unikanej w programach nauczania. Jej nietuzinkowa postać pozostanie na zawsze w pamięci wdzięcznych uczniów, nauczycieli, rodziców, przyjaciół, a także znajomych.

 


 

Wacław Wasiela. Zmarł w styczniu 2021 r. Wieloletni Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Organizator wielu zawodów sportowych w różnych dziedzinach. Popularyzował sport i zdrowy tryb życia. Młodzi ludzie byli dla Niego napędem do rozwijania, kształtowania oraz krzewienia młodzieżowego sportu na Warmii i Mazurach.

 


Szymon Markiewicz. Odszedł w lutym, w wieku 15 lat. Szymon, uczeń szkoły podstawowej nr 7 kochał gry, a jeszcze bardziej budować profesjonalne konstrukcje z klocków lego.

Pamiętamy go jako dzielnego, wspaniałego, a przede wszystkim bardzo walecznego nastolatka. 


 

Tadeusz Drzazga. Zmarł 6 marca 2021 r. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny Oddziału Terenowego w Giżycku.

Swoją postawą i działaniami krzewił oraz umacniał  patriotyzm, a także historię Polski. Uczestniczył w wielu wydarzeniach patriotycznych, reprezentując godnie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny. Śp. Tadeusz Drzazga działał aktywnie na rzecz
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


Henryk Falkowski. Odszedł w marcu 2021 r. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pasjonat historii. Przekazywał młodzieży prawdziwe dzieje Polski. Znakomity pedagog i wychowawca młodego pokolenia. Ściśle współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Olsztynie, który tymi słowami wspomina wspaniałego człowieka.

Śp. Henryk Falkowski w wieku 56 lat przegrał walkę z trudnym przeciwnikiem – COVID-19.


Anna Wasilewska. Odeszła nagle w kwietniu 2021 r. Posłanka Platformy Obywatelskiej, Samorządowiec i Społecznik.
W IX kadencji Sejmu pełniła funkcję zastępy przewodniczącego Komisji ds. Petycji. Była też członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Należała również do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.


Tadeusz Zdanowicz. Zmarł w kwietniu. Emerytowany, wieloletni Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Żeglarz, przyjaciel żeglarzy, niesłychanie ciepły i pomocny człowiek.


dr Jadwiga Borkowska-Żurek. Odeszła w czerwcu 2021 r. Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.

Organizatorka obchodów rocznic walk o Wilno. Pani Jadwiga z pieczołowitością pielęgnowała pamięć o tamtych czasach i w pięknych rozmowach przekazywała nam relacje w swoich osobistych wspomnieniach. 


Antoni Sokołowski. Zmarł w sierpniu 2021 r. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku w latach 2001 - 2012.
Śp. Antoni Sokołowski działał aktywnie na rzecz animacji i edukacji kultury. Swoją postawą i działaniami krzewił oraz umacniał kulturę czytelnictwa w regionie. Nieustannie dążył do rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku z myślą o sympatykach dobrej książki i integracji środowiska bibliotekarskiego.


Jerzy Porębski. Zmarł w sierpniu 2021 r., w wieku 82 lat. Najbardziej znany szantymen w Polsce - pieśniarz, marynarz, wyspiarz, autor piosenek o tematyce żeglarskiej, zwłaszcza najsłynniejszej, kultowej i ponadczasowej polskiej szanty "Gdzie ta keja".

Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem legendarnej polskiej grupy szantowej Stare Dzwony. Z wykształcenia doktor oceanografii biologicznej. Od początku powstania największego Polskiego Festiwalu Szantowego w Giżycku, w niesamowitej scenerii amfiteatru Twierdzy Boyen, śp. Jerzy zawsze zaszczycał nas swoją obecnością, rozpieszczając nas dźwiękiem gitary i głosu, stając się ikoną Szant w Giżycku.


por. Józef Kuźnicki ps. „Miś”. Zmarła w sierpniu 2021 r., w wieku 92 lat. Pożegnaliśmy bohatera, Żołnierza AK.

Swoją postawą i działaniami krzewił oraz umacniał  patriotyzm,  a także historię Polski. Uczestniczył w wielu wydarzeniach patriotycznych, reprezentując godnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnik akcji „Burza” – walki o wolność i niepodległość Polski.


Andrzej Morski. Zmarł nagle we wrześniu 2021 r. Giżycczanin, właściciel firmy „Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone”.
Wieloletni współpracownik Urzędu Miejskiego, wykonawca wielu niezbędnych inwestycji na terenie naszego miasta, mocno zaangażowany w realizację miejskich przedsięwzięć.