Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  • Nazwa firmy

    Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  • Nazwa skrócona

    MOPR

  • Adres

    ulica: ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko Port Ekomarina

Branża
Centrum koordynacji ratownictwa wodnego MOPR
tel. 601 100 100 (NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ)

Centrum powiadamiania ratunkowego tel. 112

Zbigniew Kurowicki - Prezes
Siedziba główna - ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 23 00

Dyrektor biura- Jarosław Sroka
Biuro - ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko
PORT EKOMARINA GIŻYCKO
tel. 87 427 38 72, 697 890 135

Celem MOPR-u jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia na wodach, a także organizuje kursy pływania, nurkowania, motorowodne, zabezpiecza imprezy na jeziorach, dokonuje ekspertyz sprzętu pływającego. MOPR działa na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.