Mieszkańcy

Mieszkańcy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycka Karta Mieszkańca

Fala

UWAGA! GKM wydane w 2018 niebawem stracą ważność


Giżycka Karta Mieszkańca to projekt kierowany do mieszkańców Giżycka. Karta umożliwia dostęp do szerokiego katalogu ulg i zwolnień obejmujących np. zniżki na pływalnię miejską, lodowisko czy imprezy biletowane, a także rabaty u lokalnych przedsiębiorców z rożnych branż. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Giżycku.

 

Lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w ramach GKM zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu Katarzyną Zadrogą | Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko tel. 798 617 629, gkm@gizycko.pl.

 

 

Celem projektu jest promocja miasta oraz prezentacja szerokiej oferty instytucji miejskich. Giżycko diametralnie zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno jego miejski krajobraz, jak i oferta kulturalna. Karta zapewni mieszkańcom dostęp do poszczególnych usług w promocyjnych cenach, dzięki czemu będą mogli na nowo poznać swe miasto. 

 

Kto może otrzymać Giżycką Kartę Mieszkańca?

Każdy mieszkaniec Giżycka, który:

rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko,

 

otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku oraz członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 - pok. nr 7. Wniosek można złożyć także online. Wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć (bez dowodu osobistego).

Wnioski do pobrania. Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta oraz na terenie lodowiska, basenu, Giżyckiego Centrum Kultury, Twierdzy Boyen, MOPS, Biblioteki Miejskiej, Klubu Seniora, Świetlicy Socjoterapeutycznej, giżyckich placówek oświatowych. 

 

Wymagane dokumenty. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu: 

dokument tożsamości 

 

pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,

 

  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

 

  W przypadku składania wniosku online ww. dokumenty (bez dowodu osobistego) należy przesłać w postaci skanów lub wyraźnych zdjęć mailowo na adres gkm@gizycko.pl

 

Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?

Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego. Bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Organizator Programu: Urząd Miejski w Giżycku

Koordynacja: Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko

 

Szczegółowych informacji na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca udziela Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku, pok. nr 116, tel. 798 617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl (Katarzyna Zadroga).