Awans generalski Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego płk Piotr Fajkowski otrzymał awans na stopień generała brygady. Informację o awansach generalskich w Siłach Zbrojnych RP podało 4 sierpnia 2022 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Prezydent Andrzej Duda jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego.

 

Gratulujemy panu płk. Piotrowi Fajkowskiemu, a także gen. dyw. Piotrowi Błazeuszowi zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, będącego wcześniej również Dowódcą naszej 15 Brygady Zmechanizowanej (lata 2009-2013), który dziś otrzymał awans na generała broni.

 

Kilka słów o dowódcy 15 GBZ płk. Piotrze Fajkowskim

 

 

W roku 1995 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki. Pierwsze stanowisko objął w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej, gdzie pełnił służbę od dowódcy plutonu do stanowiska szefa sztabu batalionu czołgów. W latach 2002 – 2004 ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Następnie kontynuował służbę w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej jako zastępca dowódcy batalionu czołgów.

 

W 2005 oraz 2007 roku pełnił służbę poza granicami kraju, w ramach V i IX zmiany PKW Irak na stanowiskach: Specjalisty Wydziału Szkolenia G-7 oraz Komendant Bazy. W 2007 roku objął stanowisko Szefa Sekcji Operacyjnej w Dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. W latach 2009 – 2012 dowodził 3. Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu oraz w 2010 r. podczas VII zmiany w Islamskiej Republice Afganistan, gdzie batalion tworzył Grupę Bojową BRAVO.

 

Po powrocie z misji pełnił obowiązki Szefa Wydziału Operacyjnego G-3 w Dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W latach 2013 – 2014 podwyższył swoje kwalifikację kończąc podyplomowe studia dowódczo – sztabowe na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej.

 

Od 2014 roku pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako Starszy Specjalista Oddziału Szkolenia, a następnie Szef Oddziału Ćwiczeń. W latach 2016 – 2018 r. pełnił obowiązki Zastępcy Dowódcy 1. Brygady Pancernej. W 2017 r. dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym RSM podczas VI zm. w Afganistanie.

 

Od 2018 roku wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2020 r. ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2021 r. pułkownik Piotr Fajkowski wyznaczony został na stanowisko dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

 

Informacje: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/9463,Awanse-generalskie-w-Silach-Zbrojnych-RP.html 

Fot., informacje: https://www.wojsko-polskie.pl/15bz/dowodca/