Bezpieczeństwo

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Teleopieka

Giżycki system Teleopieki działający od 2017 roku służy do wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka kierowana jest do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru.   Na pytania o szczegółach funkcjonowania i zasadach rekrutacji do systemu odpowiada  koordynator projektu - dr Katarzyna Karolska. 


 

 

 


Co to jest i na czym polega teleopieka domowa?
Teleopieka domowa wykorzystuje rozwiązania współczesnej technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych 24 godziny na dobę przez siedem dni. Przeznaczona jest dla osób o niskiej mobilności, rzadko opuszczających miejsce zamieszkania.
Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece jest czerwony przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk życia”. Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie przebywających w miejscu zamieszkania.
Wraz z wiekiem oraz zmniejszającym się poziomem samodzielności podopiecznych istotnie rośnie prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary, zatory, ataki epilepsji, utrata przytomności spowodowana hipoglikemią „niedocukrzeniem”, zatrzymanie akcji serca). Ich skutkiem często jest w praktyce brak możliwości skorzystania przez taką osobę z numeru alarmowego „112”. W takim wypadku rozwiązaniem stwarzającym istotną szansę wezwania pomocy jest system przywoławczy teleopieki.
 
Jakie są kryteria kwalifikujące seniorów do systemu teleopieki?
Podopieczny musi: być mieszkańcem Giżycka po 60 roku życia, osobą samotną, schorowaną, posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy, opłacać terminowo należności za abonament telekomunikacyjny, posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną, posiadać numer, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony lub ukryty, być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia „przycisku życia”, wypełnić niezbędne dokumenty, pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania.
 
Kto może zgłosić seniora do bezpłatnej teleopieki domowej?
Wystarczy jeden telefon i koordynator przejmuję zgłoszoną osobę, wykonując niezbędne działania kwalifikujące osobę do teleopieki. Każdy może zgłosić osobę starszą, samotną i schorowaną, bliscy, sąsiedzi, lekarze rodzinni, personel szpitalny, pielęgniarki środowiskowe, 
 
Kto finansuje giżycką teleopiekę?
Środki na działanie systemu co roku zabezpiecza burmistrz Giżycka w budżecie miasta. Wie, że ta forma pomocy jest bardzo dobra, przynosi ogromne korzyści nie tylko giżyckim seniorom, ale również ich rodzinom, które mieszkają w innej części Polski, czy za granicą. Pomimo dzielącej ich odległości, rodziny wiedzą, że ich najbliżsi są stanie sami sobie pomóc.