GEOLAND Usługi Geodezyjne, Marcin Stemplewski

  • Nazwa firmy

    GEOLAND Usługi Geodezyjne, Marcin Stemplewski

  • Nazwa skrócona

    GEOLAND

  • Adres

    ulica: ul. Obwodowa 3 lok.11, 11-500 Giżycko

Branża
OFERTA NASZEJ FIRMY:

- sporządzanie map do celów projektowych w formie numerycznej we wszystkich formatach CAD a także w analogowej
- tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelakich obiektów (budynki, budowle, uzbrojenie terenu nadziemne i podziemne, trasy drogowe)
- pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych nieruchomości
- aktualizacja użytków gruntowych

Godziny otwarcia
PON-PIAT 8.00 - 16.00
SOB 8.00 - 15.00