Projekty

Projekty

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Fala

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

 

Pierwszy nabór odbył się okresie lipiec-sierpień 2021 roku w ramach którego Gmina Miejska Giżycko otrzymała 11.050.000,00 zł na zadanie związane z nowym zagospodarowaniem parku przy ulicy Gdańskiej - Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją.

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

 

https://www.bgk.pl/polski-lad/