Giżycka Karta Mieszkańca | pytania i odpowiedzi

Trwa gorący okres rozliczania podatków. To również większe zainteresowanie mieszkańców możliwością posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Program ciągle cieszy się dużym powodzeniem i zainteresowaniem giżycczan. Mieszkańcy składają wnioski, odbierają swoje karty i z nich korzystają. Pojawia się jednak wiele pytań, na które na bieżąco są udzielane odpowiedzi. W tym artykule postanowiliśmy zebrać te najczęściej powtarzające się i wyczerpująco na nie odpowiedzieć.  


 1. Czy do wniosku mogę dołączyć PIT za 2019 rok? Nie, obowiązuje PIT z poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. za 2020 rok.
 2. Czy mogę wpisać męża w swoim wniosku? W swoim wniosku można wpisać jedynie członków rodziny, którzy nie osiągają dochodów. Jeśli współmałżonek posiada własny dochód, powinien wypełnić odrębny wniosek.
 3. Mieszkam na terenie gminy, czy mogę starać się o kartę? Nie, karta przysługuje osobom, które rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i w rozliczeniu wpisały faktyczny adres zamieszkania na terenie miasta.
 4. Mam meldunek w Giżycku ale mieszkam w Wilkasach, dlaczego mój wniosek został odrzucony? W przypadku GKM nie liczy się adres zameldowania, a zamieszkania (w Giżycku), wskazany w rozliczeniu rocznym.
 5. Jak długo trwa wyrobienia karty? Okres oczekiwania to maksymalnie miesiąc, z reguły są to dwa tygodnie.
 6. Gdzie odbiorę kartę? W Urzędzie Miejskim - Punkt Obsługi Klienta, parter, pok. nr 7.
 7. Czy żona może odebrać moją kartę? Tak, bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru.
 8. Czy dzieci muszą mieć swoje karty, czy mogą korzystać z karty rodzica? Karta jest imienna, zawiera imię i nazwisko i może być używana tylko przez jej właściciela. Dzieci muszą mieć wydane swoje karty i w przypadku np. wejścia na lodowisko korzystać z rabatu posługując się swoją kartą.
 9. Co w przypadku zgubienia karty? W razie utraty, zgubienia lub zniszczenia karty, duplikat będzie wydany po wniesieniu opłaty w wysokości 30 zł.
 10. Czy można złożyć wniosek online? Tak, wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć, a są to: - wypełniony i podpisany wniosek z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami, - pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez Urząd Skarbowy lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – pierwsza strona PIT oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, - w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – dokument potwierdzający kontynuację nauki.
 11. Skąd można pobrać wniosek? Wniosek do pobrania: gizycko.pl/dokumenty-do-pobrania/
 12. Chcę złożyć wniosek online, czy muszę skanować cały PIT? Nie, wystarczy pierwsza strona zeznania rocznego i Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 13. W przypadku dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkoli, czy wystarczy mieć złożony wniosek o wydanie GKM? Nie, w celu sprawdzenia kryterium posiadania GKM, rodzic powinien przy wniosku rekrutacyjnym okazać kartę lub podać jej numer w przypadku składania wniosku rekrutacyjnego online.
 14. Czy starając się o Giżycką Kartę Weterana trzeba być mieszkańcem Giżycka? Nie, Giżycka Karta Weterana przysługuje każdemu, kto posiada status weterana, bez względu na adres zamieszkania i rozliczania PIT-u. Przy składaniu wniosku należy jedynie okazać legitymację weterana.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko, koordynator Programu - Katarzyna Zadroga tel. 798 617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl. Informacje i regulamin: gizycko.pl/gkm-niewazny-adres-zameldowania-wazny-adres-zamieszkania/