Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt grantowy ”DOOR-TO-DOOR"

DOOR-TO-DOOR


dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko


 


Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwidację barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko. Efektem projektu jest zakup środka transportu do wdrożenia usługi transportowej door-to-door. Zatrudnienie personelu do świadczenia usług transportowych door-to-door. Szkolenie personelu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadczenie usługi transportowej door-to-door.    Okres realizacji: 2021 - 2022r.  Wartość projektu: 577 104,48 zł Dofinansowanie projektu z UE : 486 383,65 zł Fot. AdobeStock