Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

2016-07-08

koszty sądowe

Pytanie z dnia 8.07.2016 r. Ile rozpraw sądowych od 01.12.2014 przegrała Gmina Miejska Gizycko i jakie koszty poniosła w związku z tym?

Autor pytania: w*****@wp.pl

Ikona

Odpowiedź

2016-07-29

Od 01.12.2014 r. do chwili obecnej w sprawach cywilnych prawomocnie: -    nie oddalono żadnego powództwa wniesionego przez Gminę Miejską Giżycko – Urząd Miejski w Giżycko -    wydano 2 wyroki uwzględniające powództwa przeciwko Gminie Miejskiej Giżycko – Urząd Miejski w Giżycku, zasądzone koszty 2.771,95 zł.