Miejska Pływalnia Kryta

  • Nazwa firmy

    Miejska Pływalnia Kryta

  • Nazwa skrócona

    Basen

  • Adres

    ulica: ul. Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko

Branża
Miejską Pływalnią Krytą zarządza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
www.mosir.gizycko.pl

Charakterystyka basenu:
- basen sportowy 312,5 m2
- basen rekreacyjny 12 m2
- wymiary basenu 25m x 12,5m
- głębokość basenu 1,2m – 1,9m
- 6 torów ze słupkami startowymi
- 120 miejsc siedzących na widowni

Na pływalni można również skorzystać z brodzika z hydromasażem, który jest świetną formą relaksu. Do dyspozycji jest też sauna.

Wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR określa Zarządzenie Nr 895/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.04.2022 r. https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/625427/zarzadzenie_nr_8952022_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_21042022
WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

- jedna jednostka basenowa (45 min brutto.):

1) Osoba dorosła - 9,50 zł

za każdą następną minutę - 0,22 zł

2) Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści(za okazaniem legitymacji) - 8,00 zł

za każdą następną minutę - 0,18 zł

3) Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej - 4,70 zł

za każdą następną minutę - 0,11 zł

4) Karnet ośmiowejściowy - osoba dorosła (pkt. 1) - 67,00 zł

5) Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2, 3 - 56,00 zł

6) Bilet instruktorski upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod warunkiem zawarcia umowy z pływalnią - 9,50 zł

7) Honorowi Dawcy Krwi - zniżka 50% opłaty z pkt. 1-5.

8) Kaucja za elektroniczną kartę wstępu - 10,00 złII. POSIADACZE GIŻYCKIEJ KARTY MIESZKAŃCA:
- jedna jednostka basenowa (45 min brutto): 1) Osoba dorosła - 7,00 zł

za każdą następną minutę - 0,16 zł

2) Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści(za okazaniem legitymacji) - 6,00 zł

za każdą następną minutę - 0,14 zł

3) Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej - 3,50 zł

za każdą następną minutę - 0,08 zł

4) Karnet ośmiowejściowy - osoba dorosła (pkt. 1) - 47,00 zł

5) Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2, 3 - 40,00 złIII. WEJŚCIA GRUPOWE:

- jedna jednostka basenowa (35 min. netto / max. 45 osób.):
1) Rezerwacja jednorazowa całej pływalni - 280,00 zł

2) Rezerwacja całej pływalni co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy - 245,00 zł

3) Rezerwacja całej pływalni co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy - 210,00 zł

4) Rezerwacja pływalni na zawody pływackie - 140,00 zł

5) Klasy sportowe - 130,00 zł

6) Pozostałe klasy - 160,00 zł

7) Zorganizowane grupy emerytów, rencistów - 90,00 zł

8) Uczniowskie Kluby Sportowe przez okres min. 3 miesięcy - 45,00 zł

IV. REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH:
1) Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 8 osób) - 47,00 zł

2) Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy - 7,50 złV. POZOSTAŁE WEJŚCIA:

1) Sauna – 60 min. (maksymalnie 5 osób) - 50,00 zł

2) Za każde przekroczenie limitu czasu w pkt. I i II dopłata za każdą minutę
wynosi 1/45 opłaty podstawowej.

Zniżek z poszczególnych punktów nie można łączyć.

Godziny otwarcia
PŁYWALNIA CZYNNA PN-PT
W GODZ. 6.00 - 22.00

SOBOTY I NIEDZIELE
W GODZ. 10.00 - 22.00