Nauczycielki z "Siódemki" w projekcie programu Erasmus+

Trzy nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku uczestniczyły w szkoleniach edukacyjnych, zorganizowanych w październiku w ramach projektu Erasmus+.

Panie Joanna Bossowska, Janina Morska i Beata Wołejszo wyjechały na szkolenie na Maltę, do miejscowości St. Julian’s, gdzie doskonaliły się w trzech odrębnych kursach.

Nauczyciele podczas wyjazdu Erasmus

Janina Morska i Beata Wołejszo uczestniczyły w zajęciach CLIL- Methodology ICT Tools for Teachers working with CLIL. Kurs dotyczył  zintegrowanego nauczania przedmiotów i języków obcych z wykorzystaniem środków IT. Cele tego kursu to:

 • współpraca  i wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do nauczania przy wykorzystaniu metody CLIL
 • poznanie praktycznych i różnorodnych form i technik umożliwiających wykorzystanie metody CLIL na lekcjach

 

W pierwszym tygodniu kursu, w którym uczestniczyły panie Janina
i Beata, uczestnicy poznawali  podstawowe zasady, metody i strukturę CLIL bazując na 5C:

 • Cognition –poznawanie
 • Competences  – kompetencje
 • Communication – komunikacja
 • Cultura – kultura
 • Content – treści
 • oraz Taksonomii Blooma.

Nauczyciele SP7 podczas wyjazdu Erasmus

Nauczyciele uczyli się, jak prowadzić lekcje CLIL. Na zakończenie  przygotowali  lekcję z użyciem języka angielskiego, uwzględniając poznane zasady. Prezentacje były przygotowywane w grupach 2-3 osobowych, na plakatach. Ponieważ grupa pani Janiny to nauczycielki matematyki, historii i aerodynamiki, temat brzmiał „Why do we fly faster?”.

 

Z kolei pani Beata opracowała lekcję dotyczącą Malty i jej osobliwości. Ponieważ nauczycielka szkoliła się tylko tydzień, na tym etapie jej przygoda z metodologią CLIL się zakończyła.

W drugim tygodniu kursu prezentowano ciekawe aplikacje i strony do tworzenia materiałów edukacyjnych na zajęcia z zastosowaniem CLIL. Na zaliczenie tej części kursu każdy uczestnik miał obowiązek przygotować projekt wykorzystujący poznane aplikacje na swoje zajęcia. Janina Morska stworzyła WebQuest - projekt dla uczniów klas siódmych, dotyczący diagramów procentowych.

Nauczyciele SP7 podczas wyjazdu Erasmus

W projekcie nauczycielka umieściła:

 • tekst wyjaśniający, jakie są rodzaje diagramów procentowych;
 • film z wbudowanymi pytaniami;
 • wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących procentów;
 • ćwiczenia i gry interaktywne;
 • arkusz do opracowania badań wykonanych przez uczniów;
 • arkusz ewaluacyjny.

Pani Joanna Bossowska poznawała tajniki nowych technologii w nauczaniu
i uczeniu się na zajęciach o nazwie Technology Enhanced Learning. W trakcie kursu prowadząca szkolenie pokazała uczestnikom bardzo wiele ciekawych stron i aplikacji do wykorzystania w pracy nauczyciela. Na zakończenie pierwszego tygodnia Joanna opracowała stronę internetową o Mazurach, którą zaprezentowała na forum swojego zespołu.

 

W drugim tygodniu, podobnie jak w grupie pani Janiny, zadaniem uczestników było przygotowanie WebQuest. Pani Joanna opracowała projekt spójny ze stroną internetową, czyli WebQuest o naszej pięknej krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Językiem wykładowym podczas całego kursu był angielski.

 

Uczestnicy omawianych kursów to nauczyciele ze Słowenii, Cypru, Gujany Francuskiej, Niemiec, Monako, Francji, Włoch, Finlandii, Bułgarii, Egiptu oraz Polski.

Nauczyciele SP7 podczas wyjazdu Erasmus

Podczas zajęć kursanci wymieniali się doświadczeniami i dzielili swoimi spostrzeżeniami. Środowisko uczestników szkoleń pochodzących z różnych krajów i uczących dzieci w różnym wieku  stanowiło nieocenioną szansę na wymianę dobrych praktyk edukacyjnych, a także na bliższe zapoznanie się
z funkcjonowaniem innych szkół na świecie.

 

Po zajęciach uczestniczki kursu miały okazję zwiedzić nieco okolice. Wzięły udział w dwóch wyprawach zorganizowanych przez szkołę. Były to wycieczki do Valetty – obecnej stolicy Malty i Mdiny-pierwszej stolicy wyspy. Ponadto zwiedziły, już we własnym zakresie sąsiednie wyspy Gozo i Comino oraz pobliskie miasteczka, które zlewają się w jedną całość wraz ze stolicą Malty.

 

Wyjazdy tego typu przynoszą korzyści na wielu płaszczyznach. Sprawiają między innymi, że można na swoją pracę spojrzeć z innej perspektywy, zaś kontakty z nauczycielami z zagranicy mogą zaowocować kolejnymi projektami.

SP7 - nauczyciele podczas szkoleń ErasmusSP7 - nauczyciele podczas szkoleń ErasmusSP7 - nauczyciele podczas szkoleń ErasmusSP7 - nauczyciele podczas szkoleń Erasmus

 

Opracowanie - Janina Morska

Zdjęcia - z zasobów Janiny Morskiej