Nowowiejska zazieleni się na wiosnę

Na wiosnę, wzdłuż budowanej drogi rowerowej i chodnika zazieleni się niemal 60 nowych drzew. Będą to głównie klony w odmianie kolumnowej. Towarzyszyć im będą graby o podobnym pokroju, który umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. Całość uzupełnią niższe nasadzenia z krzewów kwitnących.  

 

Przypominamy, że droga rowerowa i chodnik to inwestycja realizowana w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa, która połączy się nową drogą przy ul. Kościuszki i dalej przez istniejącą przy Al. 1 Maja do ul. Olsztyńskiej i przez most obrotowy do Parku Rogera Goemaere'a i tam nowo wykonaną z kruszywa do ul. Św. Brunona.  

 

Mazurska Pętla Rowerowa to projekt partnerski realizowany w 2 etapach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu region zyska ponad 300 km trasy rowerowej. W ramach inwestycji zostaną zbudowane lub zmodernizowane zarówno trasy o twardej nawierzchni, jak i drogi szutrowe, mosty, przepusty, kładki i inna infrastruktura. Zaplanowano także oznaczenie miejsc cennych przyrodniczo.


Przedsięwzięcie koordynuje Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020, zrzeszające 16 mazurskich gmin i powiatów. W jego realizację zaangażowane są też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, GDDKiA i nadleśnictwa. Główny szlak będzie liczył ponad 300 km, a w przyszłości może być powiększany o lokalne trasy. Pętla przebiegać będzie przez 12 mazurskich gmin, a od północy będzie połączona z Green Velo, „autostradą rowerową” przechodzącą przez pięć województw wschodniej Polski.


Wzdłuż całej trasy powstanie 10 wież widokowych i 18 miejsc obsługi rowerzystów. Giżycko jako pierwsze rozpoczęło realizację budowy. Na terenie Giżycka powstanie ponad 6 km ścieżek rowerowych, a 89 km na terenie całego powiatu.
Wartość całej inwestycji sięga 80 mln zł. Realizacja projektu potrwa do 2023 roku, ale już teraz można korzystać z niektórych odcinków trasy.

 

Przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze i zahacza o największe atrakcje turystyczne regionu. Podczas trasy, kolarze będą mogli odkrywać zabytki, podziwiać przyrodę i kosztować lokalnej kuchni.

 

 

 

  Fot. Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka