Ochotnicza Straż Pożarna

  • Nazwa firmy

    Ochotnicza Straż Pożarna

  • Nazwa skrócona

    OSP Giżycko

  • Adres

    ulica: ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko

Branża
Celem jednostki jest wydobywanie topielców, zatopionych środków transportu i przedmiotów, czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych oraz zabezpieczanie imprez rekreacyjno-sportowych.