Ogłaszamy Plebiscyt o "Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka"

Burmistrz Giżycka


Wojciech Karol Iwaszkiewicz


ogłasza Plebiscyt


o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka”


za 2018 rok


 


Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka, zasłużeni w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta. Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł każda. Zwycięzców w ośmiu kategoriach wybierze kapituła (laureaci z poprzednich edycji plebiscytu i przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku) pod przewodnictwem burmistrza. Na wniosek przewodniczącego kapituły może zostać wybrany laureat Honorowej Statuetki Św. Brunona. 


 


Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:


  • kultura,
  • sport,
  • gospodarka,
  • turystyka,
  • zdrowie,
  • społecznik,
  • ambasador Giżycka,
  • pomysł.

     


Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani do 14 grudnia 2018 r. przez samych mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje zgłaszane będą również przez Burmistrza Miasta. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres promocja@gizycko.pl. Wyniki poznamy w przyszłym roku, w styczniu, podczas uroczystej gali w Sali Widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury.


 


Zarządzenie nr 744/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie Plebiscytu o "Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka"Materiały do pobrania:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .doc


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA .pdf


 


fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski