Giżycka młodzież o opiece nad zwierzętami

O tym jak powinna wyglądać prawidłowa opieka nad zwierzętami, o podstawowych potrzebach czworonogów i sposobach zapobiegania bezdomności zwierząt dowiadujemy się z kreatywnych filmów przygotowanych przez giżycką młodzież.

Czternaścioro uczniów z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, w ramach współpracy zawiązanej z Miastem przygotowało wideoporadniki, za pomocą których edukują społeczeństwo w kwestii opieki na zwierzętami.

 

Filmy są elementem działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Miasto w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Giżycka w 2023 r.”

 

"Wpadliśmy na pomysł, żeby to właśnie młodzież nagrała dla nas takie filmiki, bo FB zawsze dociera do ludzi bardzo szybko. To przynosi większe efekty niż czytanie np. ulotek czy gazet. Wystosowaliśmy na początku roku prośbę do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Giżycku, w których są klasy chociaż trochę związane z mediami, reklamą czy kierunkami społecznymi" - poinformowała Anna Urbaniak z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego. 

 

Do udziału w projekcie zgłosili się tylko uczniowie ZSKŚiA. Z tą szkołą właśnie, w lutym br. roku Miasto podpisało porozumienie o współpracy dot. m.in. podejmowania wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, informacyjno – promocyjnym i wizerunkowym, których efektem ma być zachęcenie młodzieży do kształcenia się na kierunkach Giżycka jako całokształt. Z filmami uczniów można się zapoznać na oficjalnym fanpage'u Miasta Giżycka:

 

Film autorstwa: Hanna Witkowska, Julia Kalinowska, Oliwia Nowakowska, Filip Kałębasiak
Film autorstwa: Olaf Gradek, Jonasz Borkowski, Patryk Jakubczyk, Paweł Masiak, Oliwier Milewski

Film autorstwa: Urszula Gałuszonek, Martyna Sieniuć, Patrycja Wójcik, Julia Kamrowska, Jakub Hamernik