Punkty konsultacyjne CPUiIS

  • Nazwa firmy

    Punkty konsultacyjne CPUiIS

  • Nazwa skrócona

    Centrum Profilaktyki

  • Adres

    ulica: ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko

Branża
bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Giżycko.

Dyrektor - Ewa Ostrowska

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA
dla ofiar i sprawców przemocy, uzależnień
Piotr Trejnis
środa w godz. 15.00-16.00

POMOC PSYCHOLOGICZNA
dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych,
konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze)
– Czesława Biłat tel. kom. 667 631 651
wtorek w godz. 16.00-18.00
czwartek w godz. 16.00-18.00

PUNKT KONSULTACYJNY I GRUPA WSPARCIA
dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym
Czesław Zapaśnik
wtorek, czwartek 16.00-19.00