Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

2021-01-24

Repatriacja

Dobry wieczór, mam pytanie czy aktualnie przejmujecie repatriantów z Kazachstanu ?

Autor pytania: w*****@gmail.com

Ikona

Odpowiedź

2021-03-18

Gmina Miejska Giżycko w obecnym stanie prawnym nie ma niestety takich możliwości. Aktem prawnym, który ściśle określa zasady gospodarki mieszkaniowej na terenie Giżycka jest uchwała nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Giżycka, z późniejszymi zmianami, dająca możliwość udzielenia pomocy wyłącznie członkom wspólnoty samorządowej, poszukującym zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w zasobie komunalnym. Należy dodać, że komunalne zasoby mieszkaniowe Giżycka są relatywnie niewielkie w stosunku do potrzeb, co utrudnia w znacznej mierze Gminie Miejskiej Giżycko realizowanie zadań przewidzianych w obowiązujących unormowaniach prawnych. Z uwagi na znaczny, w porównaniu do potrzeb, deficyt lokali komunalnych oraz obowiązujące przepisy prawne, obecnie nie ma możliwości udzielenia pomocy repatriantom z Kazachstanu. Informacje na temat pomocy repatriantom można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/pomoc-dla-repatriantow oraz Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/repatriacja, https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/repatriacja