Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy

  • Nazwa firmy

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Katarzyna Rzeczycka

Szkoła publiczna

W skład SOSW wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – Specjalna
- Gimnazjum Nr 4 - Specjalne

a także
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1
- Internat (siedziba ul. Smętka 7)
- Świetlica

Organem prowadzącym SOSW jest Powiat Giżycki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

SOSW prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawową jednostką organizacyjną w placówce jest oddział klasowy. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli.

Celem Ośrodka jest:

przystosowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie maksymalnie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod i przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu.

Godziny otwarcia
dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00.