SPORT dotacje celowe | Ogłoszenie naboru wniosków

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w 2022 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. ogłaszam otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2022.

 

Dyrektor MOSiR Marian Mieńko

 

 

 

DO POBRANIA

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.