Stowarzyszenie Giżycko Miasto Marzeń XXI w. o swoich zmierzeniach

4 listopada 2022 r. na zebraniu członków stowarzyszenia, któremu przewodniczył Pan Wacław Strażewicz przyjęto trzech nowych członków. Głównym tematem tego zebrania były rozważenia o przyszłości Giżycka i określenie kierunków programowo-organizacyjnych stowarzyszenia STOWARZYSZENIA „GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU”, jako wskazówek przyszłościowej aktywności.

 

A jakie kierunki uznano za pożyteczne dla realizacji zamierzeń stowarzyszenia?

  1. Działania informacyjne i popularyzujące sens utworzenia stowarzyszenia.
  2. Budowanie docelowej wizji urbanistycznej, architektonicznej i ekologicznej  obszaru miasta.
  3. Działania społeczno – obywatelskie i edukacyjne.
  4. Poszukiwanie kierunków działalności ekonomiczno-gospodarczej w ekologicznej przestrzeni miasta.
  5. Wydarzenia wzbudzające międzynarodowe i krajowe zainteresowanie Giżyckiem – imprezy budujące wizerunek wyjątkowego miasta - promujące Giżycko.
  6. Inne elementy wspierające docelowe zamierzenia stowarzyszenia budującego wizerunek Giżycka - miasta marzeń.
  7. Systematyczne pozyskiwanie nowych członków stowarzyszenia (szczególnie młodych) i przekształcenie-zmierzanie do zmiany sytuacji prawnej (z osobowością prawną) i zarejestrowane w KRS.

Każdy z tych kierunków ma swoje robocze rozwinięcie przez pokazanie szczegółowych zadań. Członkowie Stowarzyszenia GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU przyjmując kierunki programowe, uznali je za intencyjną formę wskazania dróg realizacji swej „miłości” do MOJEGO/NASZEGO GIŻYCKA. Określając  kierunki zamierzeń chcieli również wskazać mieszkańcom Giżycka zakładane cele stowarzyszenia.

 

Mając na względzie  przyszłościowe zamierzenia na rzecz miasta marzeń, stowarzyszenie deklaruje wsparcie i swoją współprace z obecnym i każdym następnym Burmistrzem Miasta (niezależnie od reprezentowanej opcji), który jako gospodarz miasta z obywatelskiego wyboru, będzie chciał pracować dla przyszłościowej wizji stałego awansu Giżycka!

To również oznacza, że zamierzamy - chcemy być społecznym , wolontariackim wsparciem  mądrych i z wyobraźnią, każdych władz samorządowych miasta  naszych marzeń - deklarują członkowie Stowarzyszenia.

 

Stanisław Tołwiński

Stowarzyszenie Giżycko Miasto Marzeń XXI