Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko

Branża
Marek Barczak - Prezes
Główne cele stowarzyszenia to organizacja pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwijania sprawności fizycznej i umysłowej, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych