Świetlica Socjoterapeutyczna CPUiIS

  • Nazwa firmy

    Świetlica Socjoterapeutyczna CPUiIS

  • Nazwa skrócona

    Centrum Profilaktyki

  • Adres

    ulica: ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko

Branża
bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie * bezpłatnie

GG 8845168

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Giżycko.

Dyrektor - Ewa Ostrowska

Socjoterapia polega na celowym stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających pojawienie się procesu socjoterapeutycznego (zmianę sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne). Dzieje się to podczas różnorodnych zajęć, n.p.: plastycznych, rekreacyjnych, kulinarnych, komputerowych, edukacyjnych, wycieczek, rożnych form wypoczynku letniego i zimowego itp.

Adresatem programu są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.
Uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych pochodzą z rodzin problemem alkoholowym i problemem przemocy , rodzin zastępczych, niepełnych , wielodzietnych, z rodzin objętych nadzorem kuratorskim, ubogich, w których rodzice bądź opiekunowie długotrwale pozostają bez pracy.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: młodszej i starszej. Świetlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 19.00. Zajęcia dla dzieci z grupy młodszej odbywają się w godz. 13.00 - 16.00, zajęcia dla dzieci z grupy starszej w godz. 16.00 - 19.00. Program obejmuje zajęcia ruchowe i warsztatowe.