Technikum Rolnicze (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Rolnicze (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Absolwenci Technikum Rolniczego uzyskują tytuł technika rolnika, który umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących (w tym obowiązkowo dwa języki obce) i zawodowych takich jak:
- PRODUKCJA ROŚLINNA
- PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- MECHANIZACJA ROLNICTWA
- PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
- PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE
- PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY
- ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
- PRAKTYKI ZAWODOWE

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00