Technikum Rybactwa Śródlądowego (ZSKŚiA)

  • Nazwa firmy

    Technikum Rybactwa Śródlądowego (ZSKŚiA)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Jarosław Kulhawik

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

TECHNIKUM RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Absolwenci Technikum Rybactwa Śródlądowego uzyskują tytuł zawodowy technika rybactwa śródlądowego, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej gównie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa rybackiego , wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rybackiej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji rybackiej oraz stosowania zasad marketingu.

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00