Usługi geodezyjno-kartograficzne Marcin Szostkowski

  • Nazwa firmy

    Usługi geodezyjno-kartograficzne Marcin Szostkowski

  • Nazwa skrócona

    Geodezja Szostkowski

  • Adres

    ulica: os. XXX-lecia 1, 11-500 Giżycko

Branża
Jesteśmy na rynku geodezyjnym od 1985 roku. Specjalizujemy się w następujących zakresach geodezji i kartografii:
• sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych w postaci cyfrowej oraz analogowej,
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu
• geodezyjną obsługę inwestycji tj.:
- pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, infrastruktury uzbrojenia
- pomiary kontrolne i opracowanie ich wyników,
• kompleksową geodezyjną obsługę spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:
- podziały i scalenia nieruchomości
- rozgraniczanie, wznowienie granic nieruchomości,
- badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych.

Godziny otwarcia
8.00 - 17.00