Wnioski o stypendium szkolne do 15 września

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2021 r. przyjmowane są wnioski na stypendium szkolne na rok szk. 2021/2022.

Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia, uprawniająca do przyznania stypendium wynosi 528,00 zł netto na osobę ( od 1 stycznia 600,00 zł netto na osobę).

 

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, formularz wniosku oraz dodatkowe informacje uzyskać można w:

 

Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, pok.115,

Al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

tel. 087 428 29 35,

lub

www.bip.gizycko.pl