Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu

  • Nazwa firmy

    Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu

  • Nazwa skrócona

    WSB Poznań

  • Adres

    ulica: Filia w Giżycku ul. Pocztowa 5, 11-500 Giżycko

Branża
Rektor - dr Andrzej ZDUNIAK

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku. Uczelnia zaprasza do mieszczącego się w Giżycku Wydziału Nauk Społecznych. Pod naszymi skrzydłami można zdobyć dyplom studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne lub dyplom studiów podyplomowych. Spośród szerokiej oferty kierunków studiów podyplomowych kandydaci mają do wyboru
m.in. terapię zajęciową, projekty unijne i pozyskiwanie funduszy unijnych, bezpieczeństwo i higienę pracy z metodyką, turystykę i rekreację, profilaktykę i terapię uzależnień, edukację dla bezpieczeństwa, socjoterapię, trenera personalnego (pełna oferta znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl).

Kadra Uczelni pracuje nad poszerzeniem oferty edukacyjnej Wydziału - opracowywane są wnioski o uruchomienie kolejnych kierunków studiów licencjackich.

Oferta specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne (dotyczy naboru na semestr letni w roku akademickim 2015 / 2016):
- BHP i ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
- Psychoprofilaktyka w wojsku
- Ratownictwo medyczne

Oferta specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne (dotyczy naboru na rok akademicki 2016 / 2017):
- Inspekcja bezpieczeństwa zdrowotnego
- Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu
- BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy
- Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
- Edukacja zdrowotna i gerontologia
- Prawo i ekonomia w ochronie zdrowia
- Profilaktyka i interwencja kryzysowa
- Psychologia zdrowia
- Psychoprofilaktyka w wojsku
- Ratownictwo medyczne
- SPA i Wellness – turystyka zdrowotna
- Terapia zajęciowa
- Zarządzanie kryzysowe