Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (ZSE)

  • Nazwa firmy

    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (ZSE)

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko

Branża
Dyrektor - Henryk Kondratowicz

Szkoła publiczna (jednostka budżetowa)

Organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
zawody:
- elektryk,
- elektromechanik,
- ślusarz

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 7.30-15.00