Związek Doskonalenia Zawodowego

  • Nazwa firmy

    Związek Doskonalenia Zawodowego

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko

Branża
Celem związku jest udział w realizacji ogólnokrajowego programu edukacji narodowej w zakresie oświaty i wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych obywateli.