15 czerwca | Światowy Dzień Osób Starszych

15 czerwca obchodzimy ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych - Światowy Dzień Praw Osób Starszych.

W Polsce 13% społeczeństwa stanowią osoby starsze. Te osoby to często nasi najbliżsi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi. Celem tego Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się ludzie starsi. Szacunek, godność, troska, opieka - bądźmy wrażliwi na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. 

 

Z tej okazji warto przypomnieć o działaniach prowadzonych przez Urząd Miejski na rzecz osób starszych:


TELEOPIEKA – to innowacyjne rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych w ich miejscu zamieszkania.


KOPERTA ŻYCIA – jest ona ważnym narzędziem, ułatwiającym pracę służbom medycznym. W skrócie – to dokument zawierający formularz z krótkim opisem historii choroby podopiecznego, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego.


Koordynatorem obu akcji jest dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.