185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego

11 lipca 1838 r. w Giżycku na świat przyszedł Wojciech Kętrzyński, wielki polski historyk, o którym mówi się, że "zwrócił Polsce Mazurów, a Mazurom Polskę". 

 


"Człowiek, który przywrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom", tak o Wojciechu Kętrzyńskim napisał w biografii historyk Andrzej Wakar. Kętrzyński urodził się w Giżycku jako Adalbert von Winkler, 11 lipca 1838 r. Jego ojciec wywodził się ze szlacheckiej rodziny, a nazwisko zawdzięczał miejscowości "Kętrzyno" w powiecie wejherowskim. Wojciech Kętrzyński uczył się w Giżycku i Kętrzynie, w 1859 r. zdał egzamin maturalny i rozpoczął  studia historyczne w Królewcu. To dzięki nim poznał przeszłość własnego rodu, dowiedział się o swoich polskich korzeniach i zmienił nazwisko na Wojciech von Kętrzyński. Kętrzyński brał udział w powstaniu styczniowym, za co kilkukrotnie przebywał w więzieniu, gdzie przetłumaczył na łacinę swoją pracę doktorską. Był założycielem Komitetu Niesienia Pomocy Mazurom, wspierał materialnie "Gazetę Lecką" oraz "Mazura". W wielu swoich publikacjach zwracał uwagę na niebezpieczeństwo zniemczenia ludności mazurskiej, ale też na jej głębokie przywiązanie do polskiej kultury i języka. Przez ponad 40 lat pracował w Zakładzie im. Ossoloińskich we Lwowie, który dzięki niemu stał się ośrodkiem naukowym, gdzie zgromadzone zostały bezcenne rękopisy i starodruki.
Jak podaje "Leksykon Warmii i Mazur" Kętrzyński był także poetą. Zmarł w 15 stycznia 1918 r. we Lwowie. Jego pamięć uczczono nadając w 1946 r. mazurskiemu miastu Rastembork nazwę Kętrzyn.

 

W Giżycku, na ścianie budynku przy ul. Warszawskiej 21 znajduje się pomnik poświęcony historykowi. W pobliskim parku M. Gerssa, pięć lat temu, w 180. rocznicę urodzin i 100. śmierci, stanęła także "Ławeczka Wojciecha Kętrzyńskiego". Wszystko, by uhonorować postać tego wybitnego historyka i poety, w szczególności jego zasługi dla Giżycka i całych Mazur. 

  Z okazji 185. rocznicy urodzin, Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, zastępca burmistrza Cezary Piórkowski oraz dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku Danuta Treszczyńska, złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym historykowi, który znajduje się w Giżycku na ulicy Warszawskiej.   185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023185. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego 2023     ? gizycko.pl/ JMK


 
źródło i grafika.: leksykonkultury.ceik.eu