6 zasad postępowania z odpadami w czasie epidemii koronawirusa

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?


PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW


 


Bezpieczeństwo i odpowiedzialność, to to najważniejsze hasła w dobie epidemii koronawirusa. Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka odpadami przygotował dla mieszkańców specjalny poradnik, z którego dowiemy się jak postępować z odpadami w czasie epidemii.   


 


PO PIERWSZE: ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW


 • Używaj maseczek wielorazowych lub innych tego typu materiałów ochrony. One zawsze będą lepsze niż wykorzystywanie za każdym razem jednorazowych maseczek z tworzywa sztucznego.
 • Rękawiczki jednorazowe zakładaj, gdy jest to uzasadnione. Do sklepu idź najlepiej z gotową listą zakupów – świadome zakupy to nie tylko mniej odpadów w czasie epidemii, ale także krótszy pobyt w sklepie.
 • Zrezygnuj z jednorazowych foliówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku.
 • Nie wyrzucaj nadmiaru żywności – możesz ją zamrozić lub zagotować w słoikach.
 • Powstrzymaj się od prac remontowych i porządkowych generujących odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane itp., gdyż mogą wystąpić ograniczenia związane z pozbyciem się tego typu odpadów – PSZOK-i są otwarte, ale może na nich przebywać ograniczona liczba samochodów, więcej na www.mzmgo.mazury.pl.

PO DRUGIE: JEŚLI ODPADY POWSTAJĄ, POSTĘPUJ Z NIMI WŁAŚCIWIE


 • Staraj się jeszcze dokładniej segregować odpady, wrzucając je do właściwych pojemników lub worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 • Zmniejszaj objętość odpadów – zgniataj butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, składaj opakowania papierowe i kartony.
 • Zużyte środki ochrony osobistej (chusteczki, rękawiczki, maseczki) wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane – razem z nimi trafią do ZUOK Spytkowo, gdzie zostaną przekazane do dalszego, bezpiecznego zagospodarowania.
 • Odpady niebezpieczne, (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, przeterminowane lekarstwa), przetrzymaj w domu i przekaż do PSZOK dopiero, kiedy skończy się czas epidemii.
 • Zwróć uwagę na opakowania produktów, które kupiłeś przez Internet. Staraj się możliwie dobrze je posegregować, rozdzielając papier od folii, taśm itp.
 • Zachowuj czystość, ład i porządek w okolicy pojemników na odpady. Nie dopuszczaj do sytuacji, by pojawił sie bałagan wokół miejsc gromadzenia odpadów. W obecnej sytuacji bałagan jest szczególnie niebezpieczny.
 • Zwracaj uwagę, by – parkując samochód – nie blokować dojazdu do miejsc gromadzenia odpadów (altanek śmieciowych). W przeciwnym wypadku uniemożliwisz odbiór odpadów w zaplanowanym terminie.
 • Kompostuj – jeśli masz ku temu warunki! Warto pomyśleć o stworzeniu własnego kompostownika, a potem cieszyć się powstałym kompostem w ogródku!

PO TRZECIE: JEŚLI PRZEBYWASZ NA KWARANTANNIE /W IZOLACJI, PAMIĘTAJ:


 • Worek, w którym umieszczasz odpady – w miarę możliwości – spryskaj preparatem wirusobójczym.
 • Nie zgniataj worka z odpadami i nie zapełniaj go powyżej trzech czwartych jego pojemności:Wypełniony worek zawiąż i – jeśli to możliwie – odczekaj 72 godziny od zamknięcia worka, zanim przekażesz go do odbioru.

 • Poproś osobę, która jest zdrowa (np. sąsiada), by zabierała od Ciebie worki z odpadami, stosując się, oczywiście, do przyjętych zasad bezpieczeństwa.
 • Wynosząc worek z miejsca izolacji (w rękawiczkach), włóż wystawiony przez osobę zarażoną worek do drugiego worka, zabezpieczając go przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka); dla ułatwienia warto umieścić na worku datę jego zamknięcia.
 • Zanieś (w rękawiczkach) worek z odpadami do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieść go w odpowiednim pojemniku.

PO CZWARTE: DOCEŃ PRACOWNIKÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY • Nie utrudniaj im odbioru, uniemożliwiając dojazd śmieciarką lub innym pojazdem wykorzystywanym do odbioru odpadów. Dbaj, by wystawione worki z odpadami były szczelnie zamknięte. • Bądź wyrozumiały, gdy odpady nie są odbierane na czas – również wśród firm zajmujących się odbiorem odpadów może dojść do niedoborów kadrowych w czasie epidemii. • Podziękuj im, bo to oni w tych trudnych czasach zapewniają czystość i higienę w naszej okolicy, dbając, by nie doszło do zagrożenia sanitarnego.  


 


PO PIĄTE: JEŚLI JEST TAKA POTRZEBA – ZMIEŃ DEKLARACJĘ


 


Jeżeli w związku z epidemią koronawirusa zmniejszyła się liczba osób zamieszkujących Twoją posesję (np. studenci/lokatorzy wyjechali na dłuższy czas do swoich miejsc zamieszkania), możesz złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dzięki temu zapłacisz mniej za odpady. • Zmień swoją deklarację, jeśli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – to pomoże uniknąć. płacenia za odpady, których nie wytworzono.  


 


PO SZÓSTE: BĄDŹ DOBRZE POINFORMOWANY


 • Śledź na bieżąco stronę internetową Związku (www.mzmgo.mazury.pl.) oraz na Facebooku – tam znajdziesz wszystkie aktualne informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami.
 • W razie niejasności, skontaktuj się z pracownikami Biura Związku – są do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 87 429 13 74 oraz 575 363 177 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mzmgo.mazury.pl.

PORADNIK DO POBRANIA