Rynek pracy w powiecie | Analizy Urzędu Pracy

Giżycki Urząd Pracy regularnie przygotowuje raporty i analizy dotyczące lokalnego rynku pracy. Analitycy giżyckiego Urzędu Pracy w swoich zestawieniach określają poziomy i dynamikę bezrobocia, jego strukturę, sposoby aktywizacji i pośrednictwo pracy. 

 

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATU GIŻYCKIEGO W STYCZNIU 2022 ROKU


 Według danych z ostatniej analizy (koniec stycznia 2022 r.) w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1567 bezrobotnych, w tym 872 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 22,8% w porównaniu ze stanem na koniec stycznia 2021 roku.
 
W styczniu br. zarejestrowało się 235 osób poprzednio pracujących i 25 osób, które przed rejestracją nie pracowało. 
 
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 8,3% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 2,4 pkt proc. mniej niż w grudniu 2020 r.), kraj –  5,4%, województwo – 8,6%, podregion ełcki – 10,6%.
 
Wśród narzędzi aktywizujących zawodowo bezrobotnych znajdują się: roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, szkolenia itp. (szczegóły określono na stronach 11-15 wspomnianej analizy).
 
W styczniu 2022 r., w urzędzie pracy zgłoszono i pozyskano 48 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Co ważne, na jedną ofertę pracy przypadało ok. 33 bezrobotnych.
 

BAROMETR ZAWODÓW


Pracownicy Urzędu Pracy opublikowali również „Barometr zawodów” czyli prognozę zapotrzebowania na pracowników w 2022 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2021 r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych, jednak dla poszukujących pracy to z pewnością pożyteczne narzędzie. 
 

 

Fot. nagłówkowe: arch. Starostwa Powiatowego w Giżycku