Autobusy szkolne | Wspierajmy Ukrainę

Na ręce Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły podziękowania Pana Oleha Kutsa, przedstawiciela dyplomatycznego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, złożone mieszkańcom Warmii i Mazur za wsparcie Ukrainy i Ukraińców w tak niewyobrażalnie trudnym czasie - inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W treści pisma autor poinformował także o znacznych zniszczeniach infrastruktury edukacyjnej przez rosyjskich najeźdźców w Ukrainie. Zaistniała pilna potrzeba zapewnienia placówkom oświatowym autobusów szkolnych.

 

Każdego, kto ma możliwość udzielenia tej formy wsparcia, prosimy o kontakt z burmistrzem Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem pod adresem burmistrz@gizycko.pl, lub numerem 87 7324 113.