Bezpłatne webinarium - Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PM² Komisji Europejskiej

FRDL oraz PM2Polska.org zapraszają na krótkie, bezpłatne webinarium, które przedstawi korzyści wynikające z zastosowania metodyki PM² w zarządzaniu projektami.

Metodyka ta umożliwia skuteczne zarządzanie projektami poprzez precyzyjne określenie celów, harmonogramu i zasobów, a także przez monitorowanie postępów projektu. Dzięki temu można zwiększyć efektywność realizacji projektów oraz poprawić ich jakość.

SZCZEGÓŁY i ZAPISY NA

https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/fundusze-europejskie-i-pomoc-publiczna/zarzadzanie-projektami-4/64618

Plakat