Decyzja podatkowa elektronicznie | Jak to zrobić?

Informujemy, że ze względów sanitarnych decyzje podatkowe w 2022 roku (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości odbioru decyzji drogą elektroniczną. To proste i wygodne rozwiązanie, wszystko tłumaczymy poniżej. 


KROK PIERWSZY - profil zaufany (PZ)

Do załatwiania spraw urzędowych przez internet potrzebny jest profil zaufany. Profil zaufany to dane elektroniczne osoby przypisane do numeru PESEL. Profil zaufany jest ważny 3 lata. 

Jak założyć profil zaufany?

Pierwszy i najbezpieczniejszy obecnie sposób to założenie profilu poprzez bankowość elektroniczną. Drugi - to wypełnienie wniosku w internecie, a później potwierdzenie swojego PZ w punkcie potwierdzającym. Takie punkty to m.in. poczty, urzędy gmin czy starostwa. 
WIDEO PORADN


KROK DRUGI - załóż konto na elektronicznej platformie e-PUAP

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej.


KROK TRZECI - po założeniu konta wyślij pismo ogólne przez e-PUAP lub złóż osobiście (w siedzibie Urzędu) w formie papierowej, o przykładowej treści:

„Na podstawie art.144a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wnoszę o doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany niżej adres poczty elektronicznej”.

Co to jest pismo ogólne?
To pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie mają oddzielnych formularzy.

ZACHĘCAMY także do korzystania z portalu WWW.CYFROWE-MAZURY.PL. Posiadając Profil Zaufany mieszkaniec/ petent może wysłać zarówno pismo do urzędu (mechanizm platformy e-puap) jak i po uzyskaniu decyzji zapłacić podatek poprzez zalogowanie do konta gminy, w menu ePłatności/Zobowiązania.

 Jakie jeszcze sprawy urzędowe można załatwić przez internet? Oto tylko kilka przykładów:                                                                         


 
Na podstawie: www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany i epuap.gov.pl
Grafiki: gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir