Dodatek do ogrzewania peletem, biomasą, drewnem, gazem LPG i olejem opałowym

Od 21 września 2022 r. można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 - pok. nr 7 (parter), za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.

 

Jak złożyć wniosek przez e-PUAP?

Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG lub olej opałowy. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje tym, którzy swoje lokale mieszkalne ogrzewają wymienionymi wyżej paliwami, spalanymi w kotle na paliwo stałe, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, piecu kaflowym, kotle gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG, lub kotle olejowym. Urządzenia te muszą być wykazane w złożonej przed dniem 11 sierpnia 2022 r. deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do CEEB.

 

Nie ma kryterium dochodowego, aby ubiegać się o dodatek.

Dodatek jest powiązany z gospodarstwem domowym. Obowiązuje zasada: jeden adres – jeden dodatek. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Do pobrania:

Wniosek 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego:

87 7324 110/111

798 619 118

798 617 743

urzad@gizycko.pl 

 

Godziny pracy
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30


 

Informacja: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM