Dostępne mieszkanie | Szansa dla osób ze szczególnymi potrzebami

„DostępneMieszkanie” to kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

„DostępneMieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.   Baner

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

 • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,

 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

 • nie ukończyłeś 65 roku życia,

  możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

  Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane
  jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
  i sprzedawanego.
  Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

  Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

  Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Baner

Ulotka do pobrania