Dotacje celowe 2022 | Podział środków

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2022. 

Po zapoznaniu się z ofertami i rekomendacją komisji konkursowej burmistrz zdecydował o przyznaniu dotacji celowej  o łącznej kwocie 1 107 000 zł:

1. Żeglarstwo - Giżycka Grupa Regatowa, przyznana kwota dotacji: 553 500 zł

2. Piłka nożna - Giżycki Klub Sportowy "Mamry", przyznana kwota dotacji: 553 500 zł.

 

Zarządzenie nr 822/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2022.