Drogi w Giżycku | Zgłoś usterkę i sprawdź utrudnienia

Wygodne sprawdzanie aktualnych utrudnień na giżyckich drogach możliwe dzięki nowej interaktywnej mapie. Sprawdź informacje o utrudnieniach lub sam zgłoś usterkę na https://gizycko.pl/drogi/.

Zgłoś usterkę / Informacje o utrudnieniach

Dla mieszkańców dostępne są:

  • interaktywna mapa sieci drogowej z podziałem na drogi gminne i drogi powiatowe,
  • możliwość zgłaszania usterek na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych,
  • informacje  o utrudnieniach w ruchu z zaznaczonymi odcinkami dróg i objazdami,
  • formularze zajęcia pasa drogowego itp.,
  • wszystkie informacje dotyczące strefy płatnego parkowania,
  • plany inwestycyjne itp.

Aktualizację informacji na mapach koordynuje Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku.